Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Mūsdienu pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā "Sustainability Opportunities of the Contemporary Pension System"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. L. Krilovs
Recenzents Prof. I. Dovladbekova
Anotācija Maģistra darba tēma ir mūsdienu pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanas iespējas. Maģistra darba autors ir Agnese Apša. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Dr.oec. Leonīds Krilovs. Šī tēma ir aktuāla, jo Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinās, bet vidējais cilvēku dzīves ilgums arvien palielinās. Šie apstākļi rada sociālās apdrošināšanas slodzes pieaugumu. Svarīgi ir noskaidrot vai Latvijas tautsaimniecība un sociālās apdrošināšanas sistēma ir spējīga nodrošināt pensiju sistēmas ilgtspēju. Veiksmīgas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas darbība ir atkarīga no valsts demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības. Pensiju sistēmas ilgtspēja ir nozīmīga ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš rūpējas par finansiāli nodrošinātām vecumdienām. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai Latvijai pietiks finansējuma vecuma pensiju nodrošināšanai nākotnē. Pētījuma objekts ir Latvijas pensiju sistēma. Pētījuma priekšmets ir mūsdienu pensiju sistēmas nodrošināšanas iespējas. Lai sasniegtu darba mērķi, autors izvirza uzdevumus - raksturot pensiju sistēmas vēsturisko rašanos, izpētīt pensiju sistēmas mērķus un uzdevumus, veikt pensiju sistēmas raksturojuma salīdzinošo analīzi, iepazīties ar Latvijas pensiju sistēmas līmeņiem, veikt Latvijas pensiju sistēmas problēmu analīzi, izstrādāt Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas pamatojumu, izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Maģistra darba autors secina, ka Latvijas pensiju sistēma ir ilgtspējīga. Maģistra darbā ir 3 nodaļas, darba apjoms ir 82 lappuses, darbā ir 2 tabulas un 39 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 57 literatūras avoti, kas izmantoti izstrādājot maģistra darbu.
Atslēgas vārdi vecuma pensija, ilgtspēja, sociālās apdrošināšanas iemaksas, kapitāla uzkrājums
Atslēgas vārdi angļu valodā age pension, sustainability, social security contributions, capital accumulation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 16:20:12