Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Mūsdienu pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanas iespējas”
Title in English "Sustainability Opportunities of the Contemporary Pension System"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. L. Krilovs
Reviewer Prof. I. Dovladbekova
Abstract Maģistra darba tēma ir mūsdienu pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanas iespējas. Maģistra darba autors ir Agnese Apša. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir Dr.oec. Leonīds Krilovs. Šī tēma ir aktuāla, jo Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits samazinās, bet vidējais cilvēku dzīves ilgums arvien palielinās. Šie apstākļi rada sociālās apdrošināšanas slodzes pieaugumu. Svarīgi ir noskaidrot vai Latvijas tautsaimniecība un sociālās apdrošināšanas sistēma ir spējīga nodrošināt pensiju sistēmas ilgtspēju. Veiksmīgas un ilgtspējīgas pensiju sistēmas darbība ir atkarīga no valsts demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības. Pensiju sistēmas ilgtspēja ir nozīmīga ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš rūpējas par finansiāli nodrošinātām vecumdienām. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai Latvijai pietiks finansējuma vecuma pensiju nodrošināšanai nākotnē. Pētījuma objekts ir Latvijas pensiju sistēma. Pētījuma priekšmets ir mūsdienu pensiju sistēmas nodrošināšanas iespējas. Lai sasniegtu darba mērķi, autors izvirza uzdevumus - raksturot pensiju sistēmas vēsturisko rašanos, izpētīt pensiju sistēmas mērķus un uzdevumus, veikt pensiju sistēmas raksturojuma salīdzinošo analīzi, iepazīties ar Latvijas pensiju sistēmas līmeņiem, veikt Latvijas pensiju sistēmas problēmu analīzi, izstrādāt Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas pamatojumu, izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Maģistra darba autors secina, ka Latvijas pensiju sistēma ir ilgtspējīga. Maģistra darbā ir 3 nodaļas, darba apjoms ir 82 lappuses, darbā ir 2 tabulas un 39 attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 57 literatūras avoti, kas izmantoti izstrādājot maģistra darbu.
Keywords vecuma pensija, ilgtspēja, sociālās apdrošināšanas iemaksas, kapitāla uzkrājums
Keywords in English age pension, sustainability, social security contributions, capital accumulation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 16:20:12