Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas speciālo ekonomisko zonu uzņēmējdarbības vides izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Entrepreneurial Environment of Latvian Special Economic Zones"
Autors Linards Veide
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. M. Šenfelde
Recenzents Asoc. prof. I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba tēma ir Latvijas speciālo ekonomisko zonu uzņēmējdarbības vides novērtējums, autors Linards Veide, zin.vadītāja Dr.oec. prof. Maija Šenfelde. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas. Darba nobeigumā autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Darba apjoms ir 86 lappuses, tas ietver 21 attēlu un 18 tabulas. Darbā ir 3 pielikumi. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts atšķirīgais speciālo ekonomisko zonu juridiskais definējums, vēsture un dibināšanas mērķi. Teorētiskajā daļā arī apkopoti dažādie ekonomistu viedokļi, kā arī definēts modelis, kas parāda speciālo ekonomisko zonu tieši un netieši ietekmējošos faktorus. Darba analītiskās daļas pirmajā pusē tiek analizēta dažādu Pasaules un Baltijas valstu speciālo ekonomisko zonu darbība ar mērķi noteikt faktorus, kas ietekmē zonu attīstību gan pozitīvi, gan negatīvi. Darba analītiskās daļas otrajā pusē tiek analizētas Latvijas speciālās ekonomiskās zonas. Analītiskās daļas nobeigumā tiek vērtēts likumprojekts par Latgales speciālo ekonomisko zonu un sniegti priekšlikumi par faktoriem, kas būtu jāņem vērā zonas izveides procesā. Zinātniski praktiskajā daļā darba autors veic aprēķinus par pieejamo darbaspēku un tā struktūru Latgales speciālās ekonomiskās zonas vajadzībām, kā arī aprēķina uzņēmuma pozitīvo ietekmi uz Latgales IKP, ko sniegtu jauna uzņēmuma piesaiste. Maģistra darba rezultātā darba autors nonāk līdz secinājumam, ka nepastāv vienots speciālo ekonomisko zonu darbības modelis, kuru ieviešot jebkurā valstī, zona spētu sasniegt tai izvirzītos mērķus. Speciālo ekonomisko zonu attīstību ietekmē virkne faktoru, kas darbojas kā kopums un nekompensē viens otru.
Atslēgas vārdi speciālā ekonomiskā zona, uzņēmējdarbības vide, speciālo ekonomisko zonu ietekmējošie faktori, Latgales speciāla ekonomiskā zona.
Atslēgas vārdi angļu valodā special economic zone, the business environment, factors influencing special economic zones, Latgale special economic zone.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 14:56:01