Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Latvijas speciālo ekonomisko zonu uzņēmējdarbības vides izvērtējums”
Title in English "Analysis of Entrepreneurial Environment of Latvian Special Economic Zones"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. M. Šenfelde
Reviewer Asoc. prof. I. Judrupa
Abstract Maģistra darba tēma ir Latvijas speciālo ekonomisko zonu uzņēmējdarbības vides novērtējums, autors Linards Veide, zin.vadītāja Dr.oec. prof. Maija Šenfelde. Darbs sastāv no teorētiskās, analītiskās un zinātniski praktiskās daļas. Darba nobeigumā autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus. Darba apjoms ir 86 lappuses, tas ietver 21 attēlu un 18 tabulas. Darbā ir 3 pielikumi. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts atšķirīgais speciālo ekonomisko zonu juridiskais definējums, vēsture un dibināšanas mērķi. Teorētiskajā daļā arī apkopoti dažādie ekonomistu viedokļi, kā arī definēts modelis, kas parāda speciālo ekonomisko zonu tieši un netieši ietekmējošos faktorus. Darba analītiskās daļas pirmajā pusē tiek analizēta dažādu Pasaules un Baltijas valstu speciālo ekonomisko zonu darbība ar mērķi noteikt faktorus, kas ietekmē zonu attīstību gan pozitīvi, gan negatīvi. Darba analītiskās daļas otrajā pusē tiek analizētas Latvijas speciālās ekonomiskās zonas. Analītiskās daļas nobeigumā tiek vērtēts likumprojekts par Latgales speciālo ekonomisko zonu un sniegti priekšlikumi par faktoriem, kas būtu jāņem vērā zonas izveides procesā. Zinātniski praktiskajā daļā darba autors veic aprēķinus par pieejamo darbaspēku un tā struktūru Latgales speciālās ekonomiskās zonas vajadzībām, kā arī aprēķina uzņēmuma pozitīvo ietekmi uz Latgales IKP, ko sniegtu jauna uzņēmuma piesaiste. Maģistra darba rezultātā darba autors nonāk līdz secinājumam, ka nepastāv vienots speciālo ekonomisko zonu darbības modelis, kuru ieviešot jebkurā valstī, zona spētu sasniegt tai izvirzītos mērķus. Speciālo ekonomisko zonu attīstību ietekmē virkne faktoru, kas darbojas kā kopums un nekompensē viens otru.
Keywords speciālā ekonomiskā zona, uzņēmējdarbības vide, speciālo ekonomisko zonu ietekmējošie faktori, Latgales speciāla ekonomiskā zona.
Keywords in English special economic zone, the business environment, factors influencing special economic zones, Latgale special economic zone.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 14:56:01