Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas nosacījumu izmaiņu analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Authorized Economic Operator Status Granting Conditions Changes”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas nosacījumu izmaiņu analīze”. Darba autors ir Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras students Edijs Strapcāns. Bakalaura darba mērķis ir veikt atzītā ekonomiskā operatora regulējuma izmaiņu analīzi, stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulai Nr.952/2013. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: - izpētīt Eiropas Savienības attīstību muitas jomā; - izmantojot pieejamos literatūras avotus un interneta resursus, aprakstīt un raksturot Atzītā ekonomiskā operatora statusu. - savākt, apkopot, izanalizēt un attēlot grafiski pieejamos statistiskas datus par atzīto ekonomisko operatoru, stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013; - veikt interviju par ietekmējošām izmaiņām, stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts, kā Eiropas Savienībā ir attīstījusies muitas politika, kā Pasaules muitas organizācija atbalstīja SAFE standartu kopumu, to mērķi un kādas priekšrocības tie ieviesa. Darba otrajā daļā tiek analizēts atzītais komersants, kādas ir ieinteresētās personas starptautiskajā piegādes ķēdē,atzīto komersantu sertifikātu iedalījums, to priekšrocības, kritēriju un atsevišķu prasību analīze, kas var pieteikties atzītā ekonomiskā operatora sertifikātam un kādas prasības ir jāizpilda. Kā atzītā ekonomiskā operatora statuss tiek apturēts vai atcelts un atzīto ekonomisko operatoru statusa pretendentu novērtēšana. Darba trešajā daļa ir apskatīts DSV Transport uzņēmums, kuram ir atzītā ekonomiskā operatora statuss un kā to ir ietekmējušas izmaiņas. Bakalaura darba pētījuma objekts - atzītā ekonomiskā operatora statuss, pētījuma priekšmets - atzītā ekonomiskā operatora statusa izmaiņas stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par izstādāto darbu un tiek minēti priekšlikumi, kā uzlabot situāciju. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un DSV Transporta publiskās informācijas dati. Izstrādātais darbs sastāv no 60 lapām, 8 attēliem, 8 tabulām un no 22 bibliogrāfiskajiem avotiem.
Atslēgas vārdi Atzītais ekonomiskais operators, AEO
Atslēgas vārdi angļu valodā Authorized Economic Operator, AEO
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 12:29:39