Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas nosacījumu izmaiņu analīze”
Title in English “Analysis of Authorized Economic Operator Status Granting Conditions Changes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Atzītā ekonomiskā operatora statusa piešķiršanas nosacījumu izmaiņu analīze”. Darba autors ir Rīga Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Muitas un nodokļu sistēmas administrēšanas programmas, Muitas un nodokļu katedras students Edijs Strapcāns. Bakalaura darba mērķis ir veikt atzītā ekonomiskā operatora regulējuma izmaiņu analīzi, stājoties spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulai Nr.952/2013. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir noteikti šādi uzdevumi: - izpētīt Eiropas Savienības attīstību muitas jomā; - izmantojot pieejamos literatūras avotus un interneta resursus, aprakstīt un raksturot Atzītā ekonomiskā operatora statusu. - savākt, apkopot, izanalizēt un attēlot grafiski pieejamos statistiskas datus par atzīto ekonomisko operatoru, stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013; - veikt interviju par ietekmējošām izmaiņām, stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts, kā Eiropas Savienībā ir attīstījusies muitas politika, kā Pasaules muitas organizācija atbalstīja SAFE standartu kopumu, to mērķi un kādas priekšrocības tie ieviesa. Darba otrajā daļā tiek analizēts atzītais komersants, kādas ir ieinteresētās personas starptautiskajā piegādes ķēdē,atzīto komersantu sertifikātu iedalījums, to priekšrocības, kritēriju un atsevišķu prasību analīze, kas var pieteikties atzītā ekonomiskā operatora sertifikātam un kādas prasības ir jāizpilda. Kā atzītā ekonomiskā operatora statuss tiek apturēts vai atcelts un atzīto ekonomisko operatoru statusa pretendentu novērtēšana. Darba trešajā daļa ir apskatīts DSV Transport uzņēmums, kuram ir atzītā ekonomiskā operatora statuss un kā to ir ietekmējušas izmaiņas. Bakalaura darba pētījuma objekts - atzītā ekonomiskā operatora statuss, pētījuma priekšmets - atzītā ekonomiskā operatora statusa izmaiņas stājoties spēkā Regulai Nr.952/2013. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par izstādāto darbu un tiek minēti priekšlikumi, kā uzlabot situāciju. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes regulas, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi un DSV Transporta publiskās informācijas dati. Izstrādātais darbs sastāv no 60 lapām, 8 attēliem, 8 tabulām un no 22 bibliogrāfiskajiem avotiem.
Keywords Atzītais ekonomiskais operators, AEO
Keywords in English Authorized Economic Operator, AEO
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 12:29:39