Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla piesaistes, atlases un noturēšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Employee Recruitment, Selection and Retention"
Autors Jānis Piuss
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Sandra Reinfelde, vieslektore, Mg.psih.
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Piuss J., Personāla piesaistes, atlases un noturēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016.- 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: 77 lapas: darbā iekļautas 14 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas laikā izmantots 52 literatūras avots, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā ari uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla piesaistes, atlases un noturēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti apmācību un atalgojuma, patriotiskās un publiskās audzināšanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: personāla piesaistes pilnveidošanas projekts valsts iestādē, personāla atlases pilnveidošanas projekts valsts iestādē un personāla noturēšanas pilnveidošanas projekts valsts iestādē.
Atslēgas vārdi Personāla piesaistes, atlases un novērtēšanas projekts valsts iestādē.
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel attraction, selection and retention project in state institution
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 11:33:59