Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla piesaistes, atlases un noturēšanas projekts"
Title in English "Project on Employee Recruitment, Selection and Retention"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Sandra Reinfelde, vieslektore, Mg.psih.
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Piuss J., Personāla piesaistes, atlases un noturēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016.- 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: 77 lapas: darbā iekļautas 14 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 10 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas laikā izmantots 52 literatūras avots, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā ari uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla piesaistes, atlases un noturēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti apmācību un atalgojuma, patriotiskās un publiskās audzināšanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: personāla piesaistes pilnveidošanas projekts valsts iestādē, personāla atlases pilnveidošanas projekts valsts iestādē un personāla noturēšanas pilnveidošanas projekts valsts iestādē.
Keywords Personāla piesaistes, atlases un novērtēšanas projekts valsts iestādē.
Keywords in English Personnel attraction, selection and retention project in state institution
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 11:33:59