Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Priekuļu novada pārvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa analīze” („Pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Road Technical Condition Analysis of Priekuli Rural Municipality” („Reconstruction of Municipal Road Auseji-Laski”)
Autors Artūrs Pedecs
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.Zemītis
Recenzents E.Leitis, SIA "Ceļu komforts"
Anotācija Darbu veido divas daļas: 1) Bakalaura darbs – “Priekuļu novada pārvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa analīze”. 2) Inženierprojekts – “Pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties un veikt pašvaldības grants seguma autoceļu apsekošanu dabā un analīzi. Analītiskajā daļā sniegts ieskats par Priekuļu novada autoceļu esošo situāciju un stāvokli, veikta autoceļu analīze, apskatot 6 kritērijus. Pēc analīzes veikšanas, tiek aprēķinātas aptuvenās autoceļu uzturēšanas izmaksas uz tekošo kilometru priekš autoceļu uzlabošanas. Tika secināts, ka esošais pašvaldības un valsts finansējums ir pārāk mazs, lai visus autoceļus uzturētu tehniski labā stāvoklī, tādēļ nepieciešama citu finansējuma avotu piesaiste. Inženierprojekta daļā izstrādāts Alūksnes novada pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūves projekts. Projekta risinājumi paredz satiksmes kvalitātes un drošības uzlabošanu. Veikts ceļa trases plāna un garenprofila elementu un ceļa segas konstrukcijas aprēķins. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) satur 123 lpp., 23 attēlu, 25 tabulas, 11 rasējumus, izmantoti 22 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Priekuļi, Jaunalūksne, analīze, ceļi, tehniskais stāvoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Priekuli, Jaunaluksne, analysis, roads, technical condition
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 09:56:32