Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Priekuļu novada pārvaldības autoceļa tehniskā stāvokļa analīze” („Pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūve”)
Title in English „Road Technical Condition Analysis of Priekuli Rural Municipality” („Reconstruction of Municipal Road Auseji-Laski”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor M.Zemītis
Reviewer E.Leitis, SIA "Ceļu komforts"
Abstract Darbu veido divas daļas: 1) Bakalaura darbs – “Priekuļu novada pārvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa analīze”. 2) Inženierprojekts – “Pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties un veikt pašvaldības grants seguma autoceļu apsekošanu dabā un analīzi. Analītiskajā daļā sniegts ieskats par Priekuļu novada autoceļu esošo situāciju un stāvokli, veikta autoceļu analīze, apskatot 6 kritērijus. Pēc analīzes veikšanas, tiek aprēķinātas aptuvenās autoceļu uzturēšanas izmaksas uz tekošo kilometru priekš autoceļu uzlabošanas. Tika secināts, ka esošais pašvaldības un valsts finansējums ir pārāk mazs, lai visus autoceļus uzturētu tehniski labā stāvoklī, tādēļ nepieciešama citu finansējuma avotu piesaiste. Inženierprojekta daļā izstrādāts Alūksnes novada pašvaldības autoceļa Ausēji – Lašķi pārbūves projekts. Projekta risinājumi paredz satiksmes kvalitātes un drošības uzlabošanu. Veikts ceļa trases plāna un garenprofila elementu un ceļa segas konstrukcijas aprēķins. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) satur 123 lpp., 23 attēlu, 25 tabulas, 11 rasējumus, izmantoti 22 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Priekuļi, Jaunalūksne, analīze, ceļi, tehniskais stāvoklis
Keywords in English Priekuli, Jaunaluksne, analysis, roads, technical condition
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 09:56:32