Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Anti – Money Laundering in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Pētersone
Recenzents V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Anotācija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana kā viens no svarīgiem uzdevumiem šodien valsts un starpvalstu līmenī. Noteiktu drošības pasākumu un kontroles mehānismu izveidošana, sadarbības veicināšana starp iesaistītajiem dienestiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī, pārdomāta nodokļu sistēma ar mērķi nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Sabiedrības un katra indivīda izglītošana un vērtību sistēmas izveidošana kā pamata nosacījums, lai noziedzības līmenis tiktu samazināts un sabiedrības, indivīda attieksme būtu balstīta uz augsti morālām vērtībām. Sabiedrības vērtību sistēma kā viens no svarīgākajiem kritērijiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mazināšanā. Maģistra darba pētījuma objekts ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana (NILLN) Latvijā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu pienākumu, uzdevumu saturs un savstarpējās sadarbības pilnveidošanas iespējas. Mērķis ir izpētīt un analizēt iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu darbību, problēmas un nepilnības sadarbības modelī un izstrādāt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai attiecībā uz NILLN. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti noteikti uzdevumi: • Noskaidrot NILLN jēdziena būtību, saturu un svarīgākos elementus; • Izpētīt normatīvo regulējumu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī; • Noskaidrot valsts iesaistīto struktūru lomu un darbību NILLN jomā; • Noskaidrot likuma par NILLN subjektu pienākumus un praktisko darbību NILLN jomā; • Izpētīt sadarbību starp valsts struktūrām un bankām, identificējot problēmas; • Izstrādāt priekšlikumus NILLN uzlabošanā caur iesaistīto pušu sadarbības satura un apjoma pārskatīšanu. Maģistra darbā tiek izvirzīta hipotēze: Lai uzlabotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sistēmu Latvijā ir jāpilnveido banku, VID un Kontroles dienesta sadarbības modelis. Tēmas aktualitāte ir ļoti liela un mūsdienās, kad pasaulē notiek terorisma akti, masveida nelegāla ieroču, cilvēku, narkotisko vielu tirdzniecība, kā rezultātā noziedzniekiem ir nepieciešamība legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus caur finanšu sistēmām un iepludināt tos legālos darījumos, svarīga ir minēto noziegumu apkarošana. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Kopējais apjoms ir 87 lapas. Darbs satur 14 attēlus, 5 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu.
Atslēgas vārdi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, ēnu ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Anti – Money Laundering, Shadow economy
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 09:41:16