Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana Latvijā”
Title in English “Anti – Money Laundering in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Pētersone
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.oec.
Abstract Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana kā viens no svarīgiem uzdevumiem šodien valsts un starpvalstu līmenī. Noteiktu drošības pasākumu un kontroles mehānismu izveidošana, sadarbības veicināšana starp iesaistītajiem dienestiem gan valsts, gan starptautiskā līmenī, pārdomāta nodokļu sistēma ar mērķi nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Sabiedrības un katra indivīda izglītošana un vērtību sistēmas izveidošana kā pamata nosacījums, lai noziedzības līmenis tiktu samazināts un sabiedrības, indivīda attieksme būtu balstīta uz augsti morālām vērtībām. Sabiedrības vērtību sistēma kā viens no svarīgākajiem kritērijiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mazināšanā. Maģistra darba pētījuma objekts ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana (NILLN) Latvijā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu pienākumu, uzdevumu saturs un savstarpējās sadarbības pilnveidošanas iespējas. Mērķis ir izpētīt un analizēt iesaistīto struktūru un likuma par NILLN subjektu darbību, problēmas un nepilnības sadarbības modelī un izstrādāt priekšlikumus sadarbības uzlabošanai attiecībā uz NILLN. Darba mērķa sasniegšanai tika veikti noteikti uzdevumi: • Noskaidrot NILLN jēdziena būtību, saturu un svarīgākos elementus; • Izpētīt normatīvo regulējumu gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī; • Noskaidrot valsts iesaistīto struktūru lomu un darbību NILLN jomā; • Noskaidrot likuma par NILLN subjektu pienākumus un praktisko darbību NILLN jomā; • Izpētīt sadarbību starp valsts struktūrām un bankām, identificējot problēmas; • Izstrādāt priekšlikumus NILLN uzlabošanā caur iesaistīto pušu sadarbības satura un apjoma pārskatīšanu. Maģistra darbā tiek izvirzīta hipotēze: Lai uzlabotu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sistēmu Latvijā ir jāpilnveido banku, VID un Kontroles dienesta sadarbības modelis. Tēmas aktualitāte ir ļoti liela un mūsdienās, kad pasaulē notiek terorisma akti, masveida nelegāla ieroču, cilvēku, narkotisko vielu tirdzniecība, kā rezultātā noziedzniekiem ir nepieciešamība legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus caur finanšu sistēmām un iepludināt tos legālos darījumos, svarīga ir minēto noziegumu apkarošana. Darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Kopējais apjoms ir 87 lapas. Darbs satur 14 attēlus, 5 tabulas, priekšlikumus un secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu.
Keywords Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, ēnu ekonomika
Keywords in English Anti – Money Laundering, Shadow economy
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 09:41:16