Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Lifta piedziņas un vadības stenda enerģētisko parametru izpēte un laboratorijas metodiskā materāla sagatavošana lekciju kursam"
Nosaukums angļu valodā "Laboratory methodical material preparation and energy parameter research on elevator drive and control stand"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Pēteris Apse-Apsītis
Recenzents Jānis valeinis
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izanalizēt bakalaura darba ietvaros izveidotā lifta piedziņas un vadība stenda enerģētiskos parametrus, veikt iekārtas pilnveidošanu un sagatavot metodiskos norādījumus lekciju kursam. Darbā tiek apskatīti lifta stenda galvenie funkcionālie mezgli un apkopota teorētiskā bāze par tiem. Vadoties no iegūtās informācijas, tiek veikta iekārtas pilnveidošana ar industriālāku vadības risinājumu, kas ir “Siemens LOGO!”, saglabājot iespēju veikt vadību ar mikrokontrolleri “Arduino MEGA 2560”. Darbā tiek analizētā lifta stenda darbība ar atsvaru un bez tā, un izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem. Uz izveidotās iekārtas bāzes izstrādāti metodiskais materiāls lekciju kursam. Darbā ir 85 lappuses, 35 attēli, 11 tabulas, 5 pielikumi, 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Lifts, stends, asinhronais dzinējs, sinhronais dzinējs, frekvences pārveidotājs, Arduino, Siemens LOGO!
Atslēgas vārdi angļu valodā Elevator, stand, asynchronous drive, synchronous drive, frequency convertor, Arduino, Siemens LOGO!
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 21:52:27