Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Izdegšanas sindroma riska mazināšana valsts pārvaldē nodarbinātajiem
Nosaukums angļu valodā Burnout Syndrome Risk Reduction for Public Administration Employees
Autors Alisa Remi
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents LU asoc.prof., Dr.med. Ž.Roja
Anotācija Maģistra darba “Izdegšanas sindroma riska mazināšana valsts pārvaldē nodarbinātajiem” mērķis ir izpētīt izdegšanas sindroma risku un tā mazināšanas iespējas valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba ietvaros ir veikta izdegšanas sindroma, tā simptomu, stadiju, veicinošo faktoru un vispārējo preventīvo pasākumu analīze, balstoties uz literatūrā pieejamo informāciju. Darbā ir analizēti par darba apstākļiem Latvijā esošā pētījuma dati, kā arī maģistra darba tapšanas laikā autora veiktā pētījuma empīriskie dati izdegšanas sindroma riska izpētei valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba pētījumā izmantotie empīriskie dati un to analīze apstiprina izvirzīto hipotēzi un pierāda, ka valsts pārvaldē nodarbinātie ir pakļauti izdegšanas sindroma riskam un tiem ir nepieciešami riska mazināšanas pasākumi. Pētījuma rezultāti atklāj, ka 9% valsts pārvaldē nodarbināto ir izdegšanas sindroms, bet 20% nodarbinātajiem ir izdegšanas sindroma risks. Analīzes rezultātā ir atklātas abu nodarbināto kategoriju (nodarbinātie ar izdegšanas sindromu un nodarbinātie ar izdegšanas sindroma risku) kopīgas īpašības, kā arī apzinātas problēmsituācijas, ar ko saskaras valsts pārvaldē nodarbinātie savās darbavietās. Pamatojoties uz aptaujas laikā iegūto rezultātu analīzi, atklātām problēmām un literatūrā pieejamo informāciju, ir noteikti izdegšanas sindroma riska mazināšanas pasākumi, kas ir vērsti uz konkrētu mērķa grupu - valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba izstrādē izmantotas 35 bibliogrāfisko avotu vienības, t.sk. normatīvie akti darba aizsardzības jomā, speciālā literatūra, nozares pētījumi, valsts statistikas dati, interneta resursi u.c. Maģistra darbs sastāv no 99 lapām. Maģistra darbs satur 30 attēlus, 6 tabulas un 3 pielikumus. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi izdegšanas sindroms, valsts pārvalde, stress, nogurums
Atslēgas vārdi angļu valodā burnout syndrome, public administration, stress, tiredness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 14:31:30