Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Izdegšanas sindroma riska mazināšana valsts pārvaldē nodarbinātajiem
Title in English Burnout Syndrome Risk Reduction for Public Administration Employees
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer LU asoc.prof., Dr.med. Ž.Roja
Abstract Maģistra darba “Izdegšanas sindroma riska mazināšana valsts pārvaldē nodarbinātajiem” mērķis ir izpētīt izdegšanas sindroma risku un tā mazināšanas iespējas valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba ietvaros ir veikta izdegšanas sindroma, tā simptomu, stadiju, veicinošo faktoru un vispārējo preventīvo pasākumu analīze, balstoties uz literatūrā pieejamo informāciju. Darbā ir analizēti par darba apstākļiem Latvijā esošā pētījuma dati, kā arī maģistra darba tapšanas laikā autora veiktā pētījuma empīriskie dati izdegšanas sindroma riska izpētei valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba pētījumā izmantotie empīriskie dati un to analīze apstiprina izvirzīto hipotēzi un pierāda, ka valsts pārvaldē nodarbinātie ir pakļauti izdegšanas sindroma riskam un tiem ir nepieciešami riska mazināšanas pasākumi. Pētījuma rezultāti atklāj, ka 9% valsts pārvaldē nodarbināto ir izdegšanas sindroms, bet 20% nodarbinātajiem ir izdegšanas sindroma risks. Analīzes rezultātā ir atklātas abu nodarbināto kategoriju (nodarbinātie ar izdegšanas sindromu un nodarbinātie ar izdegšanas sindroma risku) kopīgas īpašības, kā arī apzinātas problēmsituācijas, ar ko saskaras valsts pārvaldē nodarbinātie savās darbavietās. Pamatojoties uz aptaujas laikā iegūto rezultātu analīzi, atklātām problēmām un literatūrā pieejamo informāciju, ir noteikti izdegšanas sindroma riska mazināšanas pasākumi, kas ir vērsti uz konkrētu mērķa grupu - valsts pārvaldē nodarbinātajiem. Maģistra darba izstrādē izmantotas 35 bibliogrāfisko avotu vienības, t.sk. normatīvie akti darba aizsardzības jomā, speciālā literatūra, nozares pētījumi, valsts statistikas dati, interneta resursi u.c. Maģistra darbs sastāv no 99 lapām. Maģistra darbs satur 30 attēlus, 6 tabulas un 3 pielikumus. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords izdegšanas sindroms, valsts pārvalde, stress, nogurums
Keywords in English burnout syndrome, public administration, stress, tiredness
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 14:31:30