Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide SIA "ACE Logistics Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes in the "ACE Logistics Latvia" Ltd"
Autors Māris Smaļķis
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Smaļķis M. Procesu pilnveide SIA „ACE Logistics Latvia”: Maģistra darbs / M.Smaļķis, J.Mazais. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 16 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir, pielietojot dažādas kvalitātes metodes, izvērtēt uzņēmuma procesu efektivitāti, lai izstrādātu procesu pilnveides priekšlikumus. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorētiskā informācija par loģistikas procesu vadību un turpmāk darbā pielietojamo kvalitātes metožu pielietošanu procesu analīzei (LEAN, nepārtraukta pilnveidošanās, Kanban, SVID, Išikavas diagramma, FMEA). Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma uzbūves un procesu analīze. Autors daļas ietvaros veic SVID, cēloņu-seku un FMEA analīzes, lai novērtētu procesu efektivitāti un noteiktu procesus ar visaugstāko riska pakāpi. Trešajā darba daļā veikts autora priekšlikumu ieviešanas izklāstījums, ietverot sīkāku darba gaitas, izmaksu un izmaiņu vadības aprakstu. Daļas ietvaros autors veic izmaiņu analīzi un ieguvumu novērtējumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmuma procesus nepieciešams pilnveidot, pielāgojot tos mainīgajiem darbības apstākļiem un pieaugošajam kravu skaitam. Kvalitātes izmaksu samazināšanai nepieciešams veikt uzņēmuma informācijas sistēmas uzlabošanu un integrāciju ar saistošajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Līdz ar procesu pilnveidi, nepieciešams veikt izmaiņas saistošajā dokumentācijā.
Atslēgas vārdi procesu pilnveide, neatbilstību vadība, procesu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā improvement of processes, process analysis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 14:26:29