Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pilnveide SIA "ACE Logistics Latvia"
Title in English "Improvement of Processes in the "ACE Logistics Latvia" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Jānis Vanags
Abstract Smaļķis M. Procesu pilnveide SIA „ACE Logistics Latvia”: Maģistra darbs / M.Smaļķis, J.Mazais. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 16 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir, pielietojot dažādas kvalitātes metodes, izvērtēt uzņēmuma procesu efektivitāti, lai izstrādātu procesu pilnveides priekšlikumus. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta teorētiskā informācija par loģistikas procesu vadību un turpmāk darbā pielietojamo kvalitātes metožu pielietošanu procesu analīzei (LEAN, nepārtraukta pilnveidošanās, Kanban, SVID, Išikavas diagramma, FMEA). Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmuma uzbūves un procesu analīze. Autors daļas ietvaros veic SVID, cēloņu-seku un FMEA analīzes, lai novērtētu procesu efektivitāti un noteiktu procesus ar visaugstāko riska pakāpi. Trešajā darba daļā veikts autora priekšlikumu ieviešanas izklāstījums, ietverot sīkāku darba gaitas, izmaksu un izmaiņu vadības aprakstu. Daļas ietvaros autors veic izmaiņu analīzi un ieguvumu novērtējumu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka uzņēmuma procesus nepieciešams pilnveidot, pielāgojot tos mainīgajiem darbības apstākļiem un pieaugošajam kravu skaitam. Kvalitātes izmaksu samazināšanai nepieciešams veikt uzņēmuma informācijas sistēmas uzlabošanu un integrāciju ar saistošajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Līdz ar procesu pilnveidi, nepieciešams veikt izmaiņas saistošajā dokumentācijā.
Keywords procesu pilnveide, neatbilstību vadība, procesu analīze
Keywords in English improvement of processes, process analysis
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 14:26:29