Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana un darba vides risku samazināšana būvniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Work Safety System Improvement and Decreasing Work Environment Risks in Construction Company
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Ieviņš
Recenzents Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums - Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana un darba vides risku samazināšana būvniecības uzņēmumā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota darba aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā un Latvijā kopumā, esošā situācija būvniecības nozarē, saistībā ar darba aizsardzības jautājumeim, kā arī aprakstītas darba vides risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir veikta darba aizsardzības statistisko datu analīze un salīdzināšana. Būvniecības objektā nodarbināto aptaujas veikšana, darba vides izpēte un rezultātu apkopošana, kā arī darba vides risku izvērtēšana būvobjektā. Darba praktiskajā daļā ir sniegti priekšlikumi darba vides risku mazināšanai, ņemot vērā galvenos riska faktorus, ar ko nodarbinātie saskaras būvobjektā. Maģistra darba izstrādei izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, statistikas dati, darba aizsardzības informatīvie materiāli, interneta vietnēs atrodamā informācija, mācību literatūra un studiju materiāli. Maģistra darbs sastāv no 94 lapām, kurā ietverti 40 attēli, 35 tabulas un 16 formulas. Autors darbu izstrādājis latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, būvniecība, darba vides riski, darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Work safety, construction, work environment risks, work safety system improvement
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2016 09:17:21