Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana un darba vides risku samazināšana būvniecības uzņēmumā
Title in English Work Safety System Improvement and Decreasing Work Environment Risks in Construction Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums - Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana un darba vides risku samazināšana būvniecības uzņēmumā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota darba aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā un Latvijā kopumā, esošā situācija būvniecības nozarē, saistībā ar darba aizsardzības jautājumeim, kā arī aprakstītas darba vides risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā ir veikta darba aizsardzības statistisko datu analīze un salīdzināšana. Būvniecības objektā nodarbināto aptaujas veikšana, darba vides izpēte un rezultātu apkopošana, kā arī darba vides risku izvērtēšana būvobjektā. Darba praktiskajā daļā ir sniegti priekšlikumi darba vides risku mazināšanai, ņemot vērā galvenos riska faktorus, ar ko nodarbinātie saskaras būvobjektā. Maģistra darba izstrādei izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas reglamentējošie normatīvie akti, statistikas dati, darba aizsardzības informatīvie materiāli, interneta vietnēs atrodamā informācija, mācību literatūra un studiju materiāli. Maģistra darbs sastāv no 94 lapām, kurā ietverti 40 attēli, 35 tabulas un 16 formulas. Autors darbu izstrādājis latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzība, būvniecība, darba vides riski, darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Keywords in English Work safety, construction, work environment risks, work safety system improvement
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 18.05.2016 09:17:21