Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide starptautiskā pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the International Service Company"
Autors Tatjana Petrova
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Petrova T. Procesu vadības pilnveide starptautiskā pakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 86. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas un secinājumi, un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 29 angļu, 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma aktuālo darbību un procesu vadības aspekta pielietojumu tajā, kā arī novērtēt procesu vadības uzlabošanas iespējas un uzlabojumu rezultātā iegūto ekonomisko efektivitāti. Pirmā pētījuma daļa tiek veltīta dažādu procesu vadības pieeju analīzei, lielāku uzmanību veltot procesu pieejai; tiek izskatīti vairāki procesu tipi. Tiek pētītas procesu vadības metodes, kā arī analizētas pieejas procesu vadības uzlabošanai un praktiskas metodes to realizācijai. Pētījuma otrā daļa satur uzņēmuma procesu vadības analīzi, izmantojot dažādus kvalitātes novērtējuma instrumentus – tādus kā pašnovērtējums, izmantojot EFQM modeli, darbinieku anketēšana un citus, ar mērķi identificēt uzņēmuma vājās puses un to uzlabojumu virzienu. Trešajā pētījuma daļā tiek izvirzīti priekšlikumi visu tipu procesu uzlabošanai uzņēmumā, kā arī tiek veikts to ieviešanas ekonomiskā efekta novērtējums. Turklāt lielāka uzmanība vadības procesos tiek veltīta organizācijas kultūras jautājumiem, bet galvenajos un atbalsta procesos – uzņēmuma informācijas sistēmas komponentu integrēšanai. Apkopojot pētījumā veikto analīzi, var izdarīt galveno secinājumu – uzņēmuma galvenā procesu vadības problēma ir iekšējās komunikācijas jautājumi. Problēmas risināšanai autore piedāvā veikt uzlabojumus uzņēmuma informācijas sistēmā, jo tas ļaus būtiski uzlabot procesu vadību, padarot tos uzskatāmākus un vieglāk kontrolējamus, kā arī nodrošinās pozitīvu ekonomisko efektu no vienas darba stundas ietaupījuma uz katru darbinieku dienā.
Atslēgas vārdi Procesu vadības pilnveide, procesu vadības metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of process management, process management methods
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 14:38:51