Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide starptautiskā pakalpojumu uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Process Management in the International Service Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., Inga Lapiņa
Reviewer Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Abstract Petrova T. Procesu vadības pilnveide starptautiskā pakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 86. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas un secinājumi, un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 1 avots latviešu, 29 angļu, 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma aktuālo darbību un procesu vadības aspekta pielietojumu tajā, kā arī novērtēt procesu vadības uzlabošanas iespējas un uzlabojumu rezultātā iegūto ekonomisko efektivitāti. Pirmā pētījuma daļa tiek veltīta dažādu procesu vadības pieeju analīzei, lielāku uzmanību veltot procesu pieejai; tiek izskatīti vairāki procesu tipi. Tiek pētītas procesu vadības metodes, kā arī analizētas pieejas procesu vadības uzlabošanai un praktiskas metodes to realizācijai. Pētījuma otrā daļa satur uzņēmuma procesu vadības analīzi, izmantojot dažādus kvalitātes novērtējuma instrumentus – tādus kā pašnovērtējums, izmantojot EFQM modeli, darbinieku anketēšana un citus, ar mērķi identificēt uzņēmuma vājās puses un to uzlabojumu virzienu. Trešajā pētījuma daļā tiek izvirzīti priekšlikumi visu tipu procesu uzlabošanai uzņēmumā, kā arī tiek veikts to ieviešanas ekonomiskā efekta novērtējums. Turklāt lielāka uzmanība vadības procesos tiek veltīta organizācijas kultūras jautājumiem, bet galvenajos un atbalsta procesos – uzņēmuma informācijas sistēmas komponentu integrēšanai. Apkopojot pētījumā veikto analīzi, var izdarīt galveno secinājumu – uzņēmuma galvenā procesu vadības problēma ir iekšējās komunikācijas jautājumi. Problēmas risināšanai autore piedāvā veikt uzlabojumus uzņēmuma informācijas sistēmā, jo tas ļaus būtiski uzlabot procesu vadību, padarot tos uzskatāmākus un vieglāk kontrolējamus, kā arī nodrošinās pozitīvu ekonomisko efektu no vienas darba stundas ietaupījuma uz katru darbinieku dienā.
Keywords Procesu vadības pilnveide, procesu vadības metodes
Keywords in English Improvement of process management, process management methods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 14:38:51