Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Skonto Plan Ltd"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Skonto Plan Ltd"
Autors Sāra Grinberga
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dipl.darba aizs. vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Grinberga S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Skonto Plan Ltd”: Bakalaura darbs / S.Grinberga, L.Salzemniece. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 71 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir, ar Pareto analīzes palīdzību, identificēt būtiskākās neatbilstības SIA „Skonto Plan Ltd” procesos, un, ar kvalitātes metožu un instrumentu palīdzību, rast risinājumus šo neatbilstību novēršanai, ar mērķi samazināt izmaksas. Pirmajā darba daļā ietverts teorētisko materiālu apkopojums, apskatot kvalitātes vadības sistēmu, tās nepieciešamo dokumentāciju un uzturēšanas nosacījumus. Tiek aprakstīti pilnveides rīki un iespējas, ISO 9001:2015 standarta prasības, neatbilstību un risku vadība, kā arī kvalitātes izmaksu sistēma. Otrajā darba daļā tiek raksturots uzņēmums, tā piedavājums, procesi un rīcība ar neatbilstošu produktu. Tiek novērtēts apkopoto neatbilstību būtiskums un analizēti šo neatbilstību cēloņi, pielietojot iekšējo auditu, cēloņu un seku diagrammu un 5 Kāpēc? cēloņu analīzi. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi Skonto Plan kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, tiek aprēķinātas piedāvāto priekšlikumu izmaksas un ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - vislielākās izmaksas uzņēmumam sastāda garantijas un remontu, ražošanas uzdevumu un rasējumu, tāmēšanas un pārdošanas, projektēšanas un saskaņošanas, apakšuzņēmēju un montāžas kļūdu novēršana. Autores ierosinājums ir izveidot risku analīzi jeb noteikt riskus, veikt novērtēšanu un pasākumu noteikšanu tiem procesiem, kuros ir visnopietnākās neatbilstības.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Skonto Plan Ltd”
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System in the“Skonto Plan” Ltd
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 14:14:44