Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Skonto Plan Ltd"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Skonto Plan Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dipl.darba aizs. vec.spec., Liāna Salzemniece
Reviewer Mg.oec., Jānis Vanags
Abstract Grinberga S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Skonto Plan Ltd”: Bakalaura darbs / S.Grinberga, L.Salzemniece. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 71 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir, ar Pareto analīzes palīdzību, identificēt būtiskākās neatbilstības SIA „Skonto Plan Ltd” procesos, un, ar kvalitātes metožu un instrumentu palīdzību, rast risinājumus šo neatbilstību novēršanai, ar mērķi samazināt izmaksas. Pirmajā darba daļā ietverts teorētisko materiālu apkopojums, apskatot kvalitātes vadības sistēmu, tās nepieciešamo dokumentāciju un uzturēšanas nosacījumus. Tiek aprakstīti pilnveides rīki un iespējas, ISO 9001:2015 standarta prasības, neatbilstību un risku vadība, kā arī kvalitātes izmaksu sistēma. Otrajā darba daļā tiek raksturots uzņēmums, tā piedavājums, procesi un rīcība ar neatbilstošu produktu. Tiek novērtēts apkopoto neatbilstību būtiskums un analizēti šo neatbilstību cēloņi, pielietojot iekšējo auditu, cēloņu un seku diagrammu un 5 Kāpēc? cēloņu analīzi. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi Skonto Plan kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, tiek aprēķinātas piedāvāto priekšlikumu izmaksas un ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - vislielākās izmaksas uzņēmumam sastāda garantijas un remontu, ražošanas uzdevumu un rasējumu, tāmēšanas un pārdošanas, projektēšanas un saskaņošanas, apakšuzņēmēju un montāžas kļūdu novēršana. Autores ierosinājums ir izveidot risku analīzi jeb noteikt riskus, veikt novērtēšanu un pasākumu noteikšanu tiem procesiem, kuros ir visnopietnākās neatbilstības.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA „Skonto Plan Ltd”
Keywords in English Improvement of Quality Management System in the“Skonto Plan” Ltd
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 14:14:44