Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP “Terehova“”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Evaluation of Customs Control at Customs Control Point “Terehova” ”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir „Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP Terehova. LR MKP ir saistīti ar valsts robežu šķērsojošo kravu, transportlīdzekļu fizisko kontroli un uzskaiti, ir atbildīgi arī par sabiedrības aizsargāšanu no dažādu to apdraudošu preču ievešanas valstī. LR ir liela loma tirdzniecības sakaru attīstībā starp Rietumiem un Austrumiem. Tātad MKP Terehova ir lielākais uz Latvijas austrumu robežas, kurš atrodas uz viena no svarīgākajiem autoceļiem, kas savieno ES valstis ar Krieviju un citām NVS valstīm austrumu virzienā. MKP Terehova tehniskais aprīkojums nodrošina ne tikai LR ekonomisko interešu aizsardzību pie preču un citu priekšmetu pārvietošanas pāri robežai, bet arī ES intereses. Bakalaura darba mērķis ir analizēt muitas darba organizāciju MKP Terehova, noteikt galvenos trūkumus un izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova darbības pilnveidošanā. Lai sasniegtu darba mērķi, ir jāveic sekojoši uzdevumi:  sniegt MKP Terehova vispārējo raksturojumu;  izpētīt MKP Terehova darbību un izanalizēt darba raksturojošos rādītājus;  izanalizēt MKP Terehova personālu un tā pienākumus;  aplūkot muitas kontroles organizāciju MKP Terehova;  uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova muitas kontroles pilnveidošanai. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti MKP Terehova vispārējs raksturojums, kā arī tehnoloģiskais nodrošinājums. Bakalaura darba otrajā nodaļā analizēta MKP Terehova personāla darba organizācija un darbības tehnoloģija muitas kontroles pasākumu veikšanā. Bakalaura darba trešajā nodaļā tika veikta darba rezultātu analīze MKP Terehova. Bakalaura darbs sastāvs: 3 nodaļas, 63 lappuses, 24 attēli, 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP “Terehova“”
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis and Evaluation of Customs Control at Customs Control Point “Terehova” ”
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 11:07:42