Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP “Terehova“”
Title in English “Analysis and Evaluation of Customs Control at Customs Control Point “Terehova” ”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir „Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP Terehova. LR MKP ir saistīti ar valsts robežu šķērsojošo kravu, transportlīdzekļu fizisko kontroli un uzskaiti, ir atbildīgi arī par sabiedrības aizsargāšanu no dažādu to apdraudošu preču ievešanas valstī. LR ir liela loma tirdzniecības sakaru attīstībā starp Rietumiem un Austrumiem. Tātad MKP Terehova ir lielākais uz Latvijas austrumu robežas, kurš atrodas uz viena no svarīgākajiem autoceļiem, kas savieno ES valstis ar Krieviju un citām NVS valstīm austrumu virzienā. MKP Terehova tehniskais aprīkojums nodrošina ne tikai LR ekonomisko interešu aizsardzību pie preču un citu priekšmetu pārvietošanas pāri robežai, bet arī ES intereses. Bakalaura darba mērķis ir analizēt muitas darba organizāciju MKP Terehova, noteikt galvenos trūkumus un izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova darbības pilnveidošanā. Lai sasniegtu darba mērķi, ir jāveic sekojoši uzdevumi:  sniegt MKP Terehova vispārējo raksturojumu;  izpētīt MKP Terehova darbību un izanalizēt darba raksturojošos rādītājus;  izanalizēt MKP Terehova personālu un tā pienākumus;  aplūkot muitas kontroles organizāciju MKP Terehova;  uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus MKP Terehova muitas kontroles pilnveidošanai. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīti MKP Terehova vispārējs raksturojums, kā arī tehnoloģiskais nodrošinājums. Bakalaura darba otrajā nodaļā analizēta MKP Terehova personāla darba organizācija un darbības tehnoloģija muitas kontroles pasākumu veikšanā. Bakalaura darba trešajā nodaļā tika veikta darba rezultātu analīze MKP Terehova. Bakalaura darbs sastāvs: 3 nodaļas, 63 lappuses, 24 attēli, 26 literatūras avoti.
Keywords Muitas kontroles analīze un novērtējums MKP “Terehova“”
Keywords in English Analysis and Evaluation of Customs Control at Customs Control Point “Terehova” ”
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 11:07:42