Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevu sistēmas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Citizenships and Migration System Duties Implementation Analysis"
Autors Tatjana Matanceva
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Andrējeva
Recenzents M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Anotācija Bakalaura darba tēma: "Pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevu sistēmas analīze". Bakalaura darba autore: Tatjana Matanceva. Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., asoc. prof. Valentīna Andrējeva. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevas sistēmu un izpētīt tas efektivitāti. Bakalaura darba rezultāti: pēc pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevas sistēmas un attiecīgo tiesību aktu izpētes, tika atklātas valsts nodevu administrēšanas problēmas un izstrādātas atklāto problēmu risinājumi. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļa tiek aprakstīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūra, darbība un vēsture. Nākamajā daļā tiek sniegta un analizēta informācija par iekasējamām valsts nodevām, to dažādību un statistiku. Trešajā daļā ir aprakstīta valsts nodevu administrēšanas problemātika un tiek sniegti atklāto problēmu risināšanas piedāvājumi. Bakalaura darbā izmantotas pētījuma metodes:  Aprakstošā metode;  Vispārteorētiskās pētīšanas metodes. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 34 avoti (nozares literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi).
Atslēgas vārdi PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS JOMA
Atslēgas vārdi angļu valodā Citizenship and migration
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2016 07:19:47