Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevu sistēmas analīze"
Title in English "Citizenships and Migration System Duties Implementation Analysis"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Andrējeva
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedras docents
Abstract Bakalaura darba tēma: "Pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevu sistēmas analīze". Bakalaura darba autore: Tatjana Matanceva. Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., asoc. prof. Valentīna Andrējeva. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevas sistēmu un izpētīt tas efektivitāti. Bakalaura darba rezultāti: pēc pilsonības un migrācijas jomas valsts nodevas sistēmas un attiecīgo tiesību aktu izpētes, tika atklātas valsts nodevu administrēšanas problēmas un izstrādātas atklāto problēmu risinājumi. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļa tiek aprakstīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes struktūra, darbība un vēsture. Nākamajā daļā tiek sniegta un analizēta informācija par iekasējamām valsts nodevām, to dažādību un statistiku. Trešajā daļā ir aprakstīta valsts nodevu administrēšanas problemātika un tiek sniegti atklāto problēmu risināšanas piedāvājumi. Bakalaura darbā izmantotas pētījuma metodes:  Aprakstošā metode;  Vispārteorētiskās pētīšanas metodes. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti 34 avoti (nozares literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, interneta resursi).
Keywords PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS JOMA
Keywords in English Citizenship and migration
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 17.05.2016 07:19:47