Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija"
Nosaukums angļu valodā "Pre-judicial Debt Collection Process Optimization"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Rimša S. Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija: Bakalaura darbs / S.Rimša, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 64 lpp. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 11 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 4 angļu, 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ārpustiesas parāda piedzinēja veikto procesu ietekmi uz piedziņas rezultātu, lai izstrādāt priekšlikumus ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācijai. Pirmajā darba daļā ir izpētīti un analizēti teorētiskie koncepti un to piemērotība ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa analīzē un optimizācijā. Otrajā darba daļā ir analizēta uzņēmuma AB attīstība, organizatoriskā strūktūra un iekšējie procesi, padziļināti analizēts ārpustiesas parādu piedzīšanas process. Analīzei tika pielietotas statistiskās metodes, kā arī veikta iespējamo kļumju ietekmes analīze. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas virzīti uz ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizāciju. Izstrādāts ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācijas īstenošanas plāns. Autores galvenais priekšlikums ir sekojošs: izstrādāt programmatūru, kuras galvenās funkcijas būtu: piedziņas rezultāta un piedziņas rezultāta ietekmējošo parametru vērtību saistības noteikšana katram piedzinējam un piedziņas rezultāta ietekmējošo parametru faktisko vērtību salīdzinājums ar parametru prasībām katram piedzinējam.
Atslēgas vārdi Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Pre-judicial Debt Collection Process Optimization
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 21:12:59