Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija"
Title in English "Pre-judicial Debt Collection Process Optimization"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Abstract Rimša S. Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija: Bakalaura darbs / S.Rimša, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016.- 64 lpp. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 11 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu, 4 angļu, 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ārpustiesas parāda piedzinēja veikto procesu ietekmi uz piedziņas rezultātu, lai izstrādāt priekšlikumus ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācijai. Pirmajā darba daļā ir izpētīti un analizēti teorētiskie koncepti un to piemērotība ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa analīzē un optimizācijā. Otrajā darba daļā ir analizēta uzņēmuma AB attīstība, organizatoriskā strūktūra un iekšējie procesi, padziļināti analizēts ārpustiesas parādu piedzīšanas process. Analīzei tika pielietotas statistiskās metodes, kā arī veikta iespējamo kļumju ietekmes analīze. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas virzīti uz ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizāciju. Izstrādāts ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācijas īstenošanas plāns. Autores galvenais priekšlikums ir sekojošs: izstrādāt programmatūru, kuras galvenās funkcijas būtu: piedziņas rezultāta un piedziņas rezultāta ietekmējošo parametru vērtību saistības noteikšana katram piedzinējam un piedziņas rezultāta ietekmējošo parametru faktisko vērtību salīdzinājums ar parametru prasībām katram piedzinējam.
Keywords Ārpustiesas parādu piedzīšanas procesa optimizācija
Keywords in English Pre-judicial Debt Collection Process Optimization
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 21:12:59