Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Bērza koksnes saplākšņa ražošanas procesa pilnveide rūpnīcā "Furniers"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Birch Wood Plywood Production Process in the Factory "Furniers"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Recenzents Dipl.tehn., Dina Melgalve
Anotācija Veitmans K. Bērza koksnes saplākšņa ražošanas procesa pilnveide rūpnīcā “Furniers”: Maģistra darbs / K.Veitmans, L.Salzemniece – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 64 attēli, 7 tabulas, 23 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 36 avoti 13 latviešu valodā, 22 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 20 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidojot bērza saplākšņa ražošanas tehnoloģiskos procesus, panākt lietderīgā iznākuma paaugstinājumu par 1 %. Pirmajā daļā aprakstīts literatūras apskats par procesiem, procesu pilnveides pieejām un procesu pilnveides instrumentiem. Otrajā daļā analizēts autora prakses vietas uzņēmums. Noteikta tā struktūra, galvenie procesi, galvenais produkts. Analizēta esošā situācija rūpnīcā Furniers, noteiktas nepilnības ražošanas plānošanā un ietekmi uz vērtību pievienojošām darbībām. Apzināti pagājušā gada galvenās produkcijas defekti un noteikti to cēloņi, izvirzīti uzdevumi, lai novērstu cēloņus. Trešajā daļā piedāvāts risinājums ražošanas plānošanas pilnveidošanai, kas paaugstinātu vērtības pievienojošo darbību apjomu no visām veiktajām daļām. Iepriekš aprakstītajiem defektiem veiktas koriģējošās darbības un aprakstīti rezultāti. Noteikts arī ekonomiskais pamatojums. Secināts, ka pilnveidojot ražošanas plānošanu, iespējams paaugstināt vērtību pievienojošas darbības un samazināt zudumus. Pēc koriģējošo darbību veikšanas lietderīga iznākuma pieaugums par 2.3%. Izteikti priekšlikumi pilnveidot ražošanas plānošanu, tā, lai piegādātie mirto finieru apjomi būtu atkarīgi tieši no pasūtīto kontraktu specifikācijas un apvienot finieru defektu labošanas procesu ar šķirošanas procesu.
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide; vērtību plūsmas karte; lietderīgais iznākums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process improvement; value stream map; useful outcome.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 20:28:21