Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Bērza koksnes saplākšņa ražošanas procesa pilnveide rūpnīcā "Furniers"
Title in English "Improvement of Birch Wood Plywood Production Process in the Factory "Furniers"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Reviewer Dipl.tehn., Dina Melgalve
Abstract Veitmans K. Bērza koksnes saplākšņa ražošanas procesa pilnveide rūpnīcā “Furniers”: Maģistra darbs / K.Veitmans, L.Salzemniece – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 64 attēli, 7 tabulas, 23 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 36 avoti 13 latviešu valodā, 22 angļu valodā un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 20 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidojot bērza saplākšņa ražošanas tehnoloģiskos procesus, panākt lietderīgā iznākuma paaugstinājumu par 1 %. Pirmajā daļā aprakstīts literatūras apskats par procesiem, procesu pilnveides pieejām un procesu pilnveides instrumentiem. Otrajā daļā analizēts autora prakses vietas uzņēmums. Noteikta tā struktūra, galvenie procesi, galvenais produkts. Analizēta esošā situācija rūpnīcā Furniers, noteiktas nepilnības ražošanas plānošanā un ietekmi uz vērtību pievienojošām darbībām. Apzināti pagājušā gada galvenās produkcijas defekti un noteikti to cēloņi, izvirzīti uzdevumi, lai novērstu cēloņus. Trešajā daļā piedāvāts risinājums ražošanas plānošanas pilnveidošanai, kas paaugstinātu vērtības pievienojošo darbību apjomu no visām veiktajām daļām. Iepriekš aprakstītajiem defektiem veiktas koriģējošās darbības un aprakstīti rezultāti. Noteikts arī ekonomiskais pamatojums. Secināts, ka pilnveidojot ražošanas plānošanu, iespējams paaugstināt vērtību pievienojošas darbības un samazināt zudumus. Pēc koriģējošo darbību veikšanas lietderīga iznākuma pieaugums par 2.3%. Izteikti priekšlikumi pilnveidot ražošanas plānošanu, tā, lai piegādātie mirto finieru apjomi būtu atkarīgi tieši no pasūtīto kontraktu specifikācijas un apvienot finieru defektu labošanas procesu ar šķirošanas procesu.
Keywords Procesu pilnveide; vērtību plūsmas karte; lietderīgais iznākums.
Keywords in English Process improvement; value stream map; useful outcome.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 20:28:21