Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizācija”
Nosaukums angļu valodā “Payment Optimization of Trading Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Semjonova
Recenzents H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: „Tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizācija”. Bakalaura darba autore: Viktorija Gončarova. Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., docente Nadežda Semjonova. Bakalaura darba mērķis ir tirdzniecības uzņēmuma finansiālās un stabilitātes analīzes veikšana un tās izmaksu optimizācijas izstrādāšana. Bakalaura darba rezultāti: Balstoties uz pētāma tirdzniecības uzņēmuma gada pārskata dokumentiem, tiek izskatīti un izanalizēti nepieciešamie literatūras avoti, veiktas finansiālā stāvokļa analīzes, un ir izstrādāts biznesa plāns izmaksu optimizēšanai uz 10 gadiem. Bakalaura darba struktūra sastāv no 3. daļām. Pirmajā daļā tiek izskatīti literatūras avoti par izmaksu būtību, veidiem un finanšu koeficentiem. Otrajā daļā ir veikta tirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes analīze. Trešajā daļā ir izstrādāts biznesa plāns, tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizēšanai. Dotā bakalaura darba sastādīšanai tiek izmantots 21 avots. Tie sastāv no tirdzniecības uzņēmuma dokumentācijām no 2013. līdz 2015. gadam, mācību un zinātniskās literatūras, LR normatīviem aktiem, interneta resursiem. Bakalaura darbs sastāv no 60 lapaspusēm, 27 tabulām, 9 formulām un 7 attēliem. Pētījuma metodes: • Vispārteorētiskās pētīšanas metodes • Salīdzinošā jeb komparatīvā metode • Statistiskā datu apstrādes metode • Aprakstošā metode
Atslēgas vārdi izmaksas, analīze, biznesa plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā costs, analysis, business plan
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 19:33:23