Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizācija”
Title in English “Payment Optimization of Trading Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Semjonova
Reviewer H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: „Tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizācija”. Bakalaura darba autore: Viktorija Gončarova. Bakalaura darba vadītāja: Dr.oec., docente Nadežda Semjonova. Bakalaura darba mērķis ir tirdzniecības uzņēmuma finansiālās un stabilitātes analīzes veikšana un tās izmaksu optimizācijas izstrādāšana. Bakalaura darba rezultāti: Balstoties uz pētāma tirdzniecības uzņēmuma gada pārskata dokumentiem, tiek izskatīti un izanalizēti nepieciešamie literatūras avoti, veiktas finansiālā stāvokļa analīzes, un ir izstrādāts biznesa plāns izmaksu optimizēšanai uz 10 gadiem. Bakalaura darba struktūra sastāv no 3. daļām. Pirmajā daļā tiek izskatīti literatūras avoti par izmaksu būtību, veidiem un finanšu koeficentiem. Otrajā daļā ir veikta tirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes analīze. Trešajā daļā ir izstrādāts biznesa plāns, tirdzniecības uzņēmuma izmaksu optimizēšanai. Dotā bakalaura darba sastādīšanai tiek izmantots 21 avots. Tie sastāv no tirdzniecības uzņēmuma dokumentācijām no 2013. līdz 2015. gadam, mācību un zinātniskās literatūras, LR normatīviem aktiem, interneta resursiem. Bakalaura darbs sastāv no 60 lapaspusēm, 27 tabulām, 9 formulām un 7 attēliem. Pētījuma metodes: • Vispārteorētiskās pētīšanas metodes • Salīdzinošā jeb komparatīvā metode • Statistiskā datu apstrādes metode • Aprakstošā metode
Keywords izmaksas, analīze, biznesa plāns
Keywords in English costs, analysis, business plan
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 19:33:23