Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tirdzniecības uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of the Trade Company Financial Rations”
Autors Elīna Tarasova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Semjonova
Recenzents T.Vanaga, SIA "Tilders" valdes locekle
Anotācija Bakalaura darba tēma ir : „Tirdzniecības uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana”. Bakalaura darba autore ir Elīna Tarasova. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt tirdzniecības uzņēmuma SIA “Argi - Stamps” finansiālo stāvokli, veicot finanšu rādītāju analīzi, noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus, izstrādāt priekšlikumus maksātspējas prognozēšanai. Bakalaura darba rezultāti : teorētiskajā daļā tika apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes un bankrota diagnostikas. Praktiskajā daļā tika aprakstīts uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” darbības virziena raksturojums, stratēģija un sistēma un tika veikta uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” finansiālā stāvokļa novērtēšana par 2012. – 2015.gadu. Tika izdarīti secinājumi par uzņēmuma finanšu darbības stabilitāti un formulēti priekšlikumi finanšu darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba sastādīšanai tika izmantoti uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” iekšējie dati, uzņēmuma 2012. – 2015.gadu pārskati, mācību un zinātniskā literatūra, LR normatīvie akti, interneta resursi. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses. Darbā ir 26 formulas, 6 tabulas un 15 attēli. Pētījuma metodes: mācību un zinātniskās literatūras avotu analīze, finanšu analīze, finanšu rādītāju novērtēšana un grafiskā atspoguļošana.
Atslēgas vārdi Analīze; finanšu rādītāji; finanšu rādītāju novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis; Financial rations; financial rations evaluation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 19:31:27