Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tirdzniecības uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana”
Title in English “Evaluation of the Trade Company Financial Rations”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Semjonova
Reviewer T.Vanaga, SIA "Tilders" valdes locekle
Abstract Bakalaura darba tēma ir : „Tirdzniecības uzņēmuma finanšu rādītāju novērtēšana”. Bakalaura darba autore ir Elīna Tarasova. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt tirdzniecības uzņēmuma SIA “Argi - Stamps” finansiālo stāvokli, veicot finanšu rādītāju analīzi, noteikt uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus, izstrādāt priekšlikumus maksātspējas prognozēšanai. Bakalaura darba rezultāti : teorētiskajā daļā tika apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes un bankrota diagnostikas. Praktiskajā daļā tika aprakstīts uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” darbības virziena raksturojums, stratēģija un sistēma un tika veikta uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” finansiālā stāvokļa novērtēšana par 2012. – 2015.gadu. Tika izdarīti secinājumi par uzņēmuma finanšu darbības stabilitāti un formulēti priekšlikumi finanšu darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba sastādīšanai tika izmantoti uzņēmuma SIA „Argi - Stamps” iekšējie dati, uzņēmuma 2012. – 2015.gadu pārskati, mācību un zinātniskā literatūra, LR normatīvie akti, interneta resursi. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses. Darbā ir 26 formulas, 6 tabulas un 15 attēli. Pētījuma metodes: mācību un zinātniskās literatūras avotu analīze, finanšu analīze, finanšu rādītāju novērtēšana un grafiskā atspoguļošana.
Keywords Analīze; finanšu rādītāji; finanšu rādītāju novērtēšana
Keywords in English Analysis; Financial rations; financial rations evaluation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 19:31:27