Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā"
Nosaukums angļu valodā "Role of Children and Youth Centres in Development of Competences"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Deniss Ščeulovs, doc., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors: Santa Loseva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt. doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: „Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā” Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 11 tab., 25 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: grāmatas, zinātniskie raksti, Latvijas Republikas normatīvie akti, publikācijas internetā. Bakalaura darba galvenie rezultati: Bakalaura darbā ir analizēta Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Apīte”. Ir izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Kopumā struktūrvienības darbību vērtēju pozitīvi, tomēr viens no galvenajiem darba secinājumiem ir zems jauniešu skaits, kas izvēlas studēt augstāko izglītību. Uzsākot patstāvīgu dzīvi ārpus aprūpes iestādes, jauniešiem trūkst sociālo prasmju, tāpēc viņi ir spiesti meklēt palīdzību sociālajā dienestā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Loseva S. Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L.-Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2016.- 65 lpp.
Atslēgas vārdi Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā Children's and youth centres in developing competences of young people
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 19:21:32