Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā"
Title in English "Role of Children and Youth Centres in Development of Competences"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Līga Kamola
Reviewer Deniss Ščeulovs, doc., Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba autors: Santa Loseva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt. doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: „Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā” Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 11 tab., 25 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: grāmatas, zinātniskie raksti, Latvijas Republikas normatīvie akti, publikācijas internetā. Bakalaura darba galvenie rezultati: Bakalaura darbā ir analizēta Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Apīte”. Ir izvirzīti secinājumi un priekšlikumi. Kopumā struktūrvienības darbību vērtēju pozitīvi, tomēr viens no galvenajiem darba secinājumiem ir zems jauniešu skaits, kas izvēlas studēt augstāko izglītību. Uzsākot patstāvīgu dzīvi ārpus aprūpes iestādes, jauniešiem trūkst sociālo prasmju, tāpēc viņi ir spiesti meklēt palīdzību sociālajā dienestā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Loseva S. Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L.-Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2016.- 65 lpp.
Keywords Bērnu un jauniešu centri jauniešu kompetenču veidošanā
Keywords in English Children's and youth centres in developing competences of young people
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 19:21:32