Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Use of Hardware in Customs Control"
Autors Linda Alksne
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents L.Krivāns, VID MP Muitas kontroles organizēšanas daļas nodaļas vadītājs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos". Darbs sastāv no 4 daļām. Muita ir valsts iestāde, kurai ir jākontrolē preču plūsma. Tā kā mūsdienās pastāv ļoti augsti globālie draudi- terorisms, migrācija, kontrabanda, kodolieroču un aizliegtu preču kustība, muitai arvien biežāk ir jāveic muitas kontroles pasākumi, izmantojot tehniskos līdzekļus. Pētījuma priekšmets ir tehnisko līdzekļu noslogojums Rīgas muitas kontroles punktos – Lidostas, Rīgas brīvostas un Šķirotavas MKP. Bakalaura darba mērķis ir aprakstīt tehniskos līdzekļus, veikt to noslogojuma analīzi, noteikt noslogojuma problēmas un piedāvāt risinājumus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt, kādi globālie draudi dara kaitējumu un lai tos mazinātu, tiek aprakstīts, kādi kontroles pasākumi ir jāpiemēro; 2. Aprakstīt tehniskos līdzekļus, sadalot tos pa grupām, klasēm un apakšklasēm; 3. Veikt analīzi par Rīgas muitas kontroles punktiem- Lidostas, Brīvostas un Šķirotavas MKP, aprakstīt muitas kontroles punktus un izpētīt, cik liela slodze ir tehniskajiem līdzekļiem; 4. Veikt anketēšanu starp muitas darbiniekiem un uzzināt viņu domas par tehniskajiem līdzekļiem; 5. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus par tehniskajiem līdzekļiem. Bakalaura darba 1.daļā darba autore apraksta par globālajiem riskiem, kādi mūsdienās ir visizplatītākie, lai tos apturētu, nepieciešams veikt daudzus kontroles pasākumus, sākot ar dokumentu kontroli, turpinot ar fizisko kontroli un beidzot ar personas apskati, ja tāda ir nepieciešama. Bakalaura darba 2.daļā tiek sniegts muitas tehnisko līdzekļu raksturojums, kurā tiek aprakstītas to grupas un klases, kā arī tiek minēti tehniskie līdzekļi, kas tiek izmantoti Rīgas muitas kontroles punktos. Bakalaura darba 3.nodaļā tiek veikta tehnisko līdzekļu noslogojumu analīze, kurā tiek atspoguļoti dati par tiem tehniskajiem līdzekļiem, kurus izmanto katrs muitas kontroles punkts. Savukārt darba 4.nodaļā tiek analizēta anketa, kuru aizpildīja muitas darbinieki. Bakalaura darba apjoms ir 64 lapaspuses un uzskatāmākai iegūtās informācijas atspoguļošanai, tika ievietoti 42 attēli, 1 tabula un 1 pielikums. Noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Use of Hardware in Customs Control
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 12:32:23