Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos”
Title in English "Analysis of Use of Hardware in Customs Control"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer L.Krivāns, VID MP Muitas kontroles organizēšanas daļas nodaļas vadītājs
Abstract Bakalaura darba tēma ir "Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos". Darbs sastāv no 4 daļām. Muita ir valsts iestāde, kurai ir jākontrolē preču plūsma. Tā kā mūsdienās pastāv ļoti augsti globālie draudi- terorisms, migrācija, kontrabanda, kodolieroču un aizliegtu preču kustība, muitai arvien biežāk ir jāveic muitas kontroles pasākumi, izmantojot tehniskos līdzekļus. Pētījuma priekšmets ir tehnisko līdzekļu noslogojums Rīgas muitas kontroles punktos – Lidostas, Rīgas brīvostas un Šķirotavas MKP. Bakalaura darba mērķis ir aprakstīt tehniskos līdzekļus, veikt to noslogojuma analīzi, noteikt noslogojuma problēmas un piedāvāt risinājumus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt, kādi globālie draudi dara kaitējumu un lai tos mazinātu, tiek aprakstīts, kādi kontroles pasākumi ir jāpiemēro; 2. Aprakstīt tehniskos līdzekļus, sadalot tos pa grupām, klasēm un apakšklasēm; 3. Veikt analīzi par Rīgas muitas kontroles punktiem- Lidostas, Brīvostas un Šķirotavas MKP, aprakstīt muitas kontroles punktus un izpētīt, cik liela slodze ir tehniskajiem līdzekļiem; 4. Veikt anketēšanu starp muitas darbiniekiem un uzzināt viņu domas par tehniskajiem līdzekļiem; 5. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus par tehniskajiem līdzekļiem. Bakalaura darba 1.daļā darba autore apraksta par globālajiem riskiem, kādi mūsdienās ir visizplatītākie, lai tos apturētu, nepieciešams veikt daudzus kontroles pasākumus, sākot ar dokumentu kontroli, turpinot ar fizisko kontroli un beidzot ar personas apskati, ja tāda ir nepieciešama. Bakalaura darba 2.daļā tiek sniegts muitas tehnisko līdzekļu raksturojums, kurā tiek aprakstītas to grupas un klases, kā arī tiek minēti tehniskie līdzekļi, kas tiek izmantoti Rīgas muitas kontroles punktos. Bakalaura darba 3.nodaļā tiek veikta tehnisko līdzekļu noslogojumu analīze, kurā tiek atspoguļoti dati par tiem tehniskajiem līdzekļiem, kurus izmanto katrs muitas kontroles punkts. Savukārt darba 4.nodaļā tiek analizēta anketa, kuru aizpildīja muitas darbinieki. Bakalaura darba apjoms ir 64 lapaspuses un uzskatāmākai iegūtās informācijas atspoguļošanai, tika ievietoti 42 attēli, 1 tabula un 1 pielikums. Noslēgumā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi.
Keywords Tehnisko līdzekļu izmantošanas analīze muitas kontroles pasākumos
Keywords in English Analysis of Use of Hardware in Customs Control
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 12:32:23