Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšana Rīgas brīvostas MKP 0210”
Nosaukums angļu valodā "Detection of Violation of Intellectual Property Rights at Riga Freeport Customs Control Point.0210"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents E.Ceipe, VID Muitas policijas pārvaldes direktors
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir „Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšana Rīgas brīvostas MKP 0210”. Tā mērķis ir veikt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšanas analīzi Rīgas brīvostas MKP 0210, pamatojoties uz normatīvo aktu pamatnostādnēm, juridiskās literatūras atzinumiem, periodikā publicēto speciālistu viedokļiem un muitas kontroles punkta darbības izpēti. Atbilstoši izvirzītam mērķim tika izstrādāta darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā apskatīti intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības tiesiski pamati un izvērtēta muitas loma šādu tiesību aizsardzībā. Ir apskatīts intelektuālā īpašuma jēdziens un klasifikācija, aprakstīti galvenie tiesību aizsardzības akti. Ir noskaidroti intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un aizsardzības pasākumi, kā arī aizsardzībā iesaistītas institūcijas. Darba otrā nodaļa veltīta MKP 0210 darbības specifikai un principiem. Ir izpētītas Rīgas Brīvostas attīstības tendences, kā arī to iespaids uz MKP darbību. Noskaidroti MKP darbības principi, uzdevumi un kompetences. Darba trešajā nodaļā izpētīta MKP 0210 darbība intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā un analizēti tās rezultāti. Izanalizēta informācija par MKP veiktajām pārbaudēm, noskaidroti to rezultāti. Ir veikta MKP 0210 pasākumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā analīze, izpētot normatīvos aktos aprakstīto procedūru pielietošanu MKP darbībā. Pētījuma periods ietver laika posmu sākot no 2014. gadu līdz 2016. gada aprīlim. Darbs satur 67 lapaspuses, 12 attēlus, 2 tabulas un tajā ir izmantoti 45 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi intelektuālais īpašums, muita, MKP
Atslēgas vārdi angļu valodā intellectual property , custom, CCP
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 10:55:17