Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšana Rīgas brīvostas MKP 0210”
Title in English "Detection of Violation of Intellectual Property Rights at Riga Freeport Customs Control Point.0210"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer E.Ceipe, VID Muitas policijas pārvaldes direktors
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir „Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšana Rīgas brīvostas MKP 0210”. Tā mērķis ir veikt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu atklāšanas analīzi Rīgas brīvostas MKP 0210, pamatojoties uz normatīvo aktu pamatnostādnēm, juridiskās literatūras atzinumiem, periodikā publicēto speciālistu viedokļiem un muitas kontroles punkta darbības izpēti. Atbilstoši izvirzītam mērķim tika izstrādāta darba struktūra. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā apskatīti intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības tiesiski pamati un izvērtēta muitas loma šādu tiesību aizsardzībā. Ir apskatīts intelektuālā īpašuma jēdziens un klasifikācija, aprakstīti galvenie tiesību aizsardzības akti. Ir noskaidroti intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un aizsardzības pasākumi, kā arī aizsardzībā iesaistītas institūcijas. Darba otrā nodaļa veltīta MKP 0210 darbības specifikai un principiem. Ir izpētītas Rīgas Brīvostas attīstības tendences, kā arī to iespaids uz MKP darbību. Noskaidroti MKP darbības principi, uzdevumi un kompetences. Darba trešajā nodaļā izpētīta MKP 0210 darbība intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā un analizēti tās rezultāti. Izanalizēta informācija par MKP veiktajām pārbaudēm, noskaidroti to rezultāti. Ir veikta MKP 0210 pasākumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā analīze, izpētot normatīvos aktos aprakstīto procedūru pielietošanu MKP darbībā. Pētījuma periods ietver laika posmu sākot no 2014. gadu līdz 2016. gada aprīlim. Darbs satur 67 lapaspuses, 12 attēlus, 2 tabulas un tajā ir izmantoti 45 literatūras avoti.
Keywords intelektuālais īpašums, muita, MKP
Keywords in English intellectual property , custom, CCP
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 10:55:17