Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Sociālās aprūpes centros nodarbināto ergonomiskie un psihosociālie riski, to novēršanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Ergonomic and Psychosocial Risks of Social Care Center Employees. Options for Preventing the Risks
Autors Līga Rosoha
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ž.Roja
Recenzents I.Kamergrauze
Anotācija Maģistra darba autore: Līga Rosoha. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Ženija Roja, Dr.med., Eur.Erg., Latvijas Universitātes asoc.profesore. Maģistra darba tēma: „Sociālās aprūpes centros nodarbināto ergonomiskie un psihosociālie riski. To novēršanas iespējas.” Pētījuma mērķis: Pētīt ergonomiskos un psihosociālos riskus nodarbinātajiem sociālās aprūpes centros un izstrādāt pasākumus risku mazināšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā analizēta literatūra par psihosociālajiem un ergonomiskajiem darba vides riskiem sociālās aprūpes nozarē. Darba analītiskajā daļā - veikta sociālās aprūpes centros nodarbināto izdegšanas sindroma aptauja un iegūto datu analīze. Sīkāk riski analizēti SAC „Baldone”, kur veikta vispārējo risku novērtēšana aprūpētājas profesijai pēc Somijas 5 baļļu metodes, fiziskās slodzes novērtēšana pēc SRG-A metodes un atsevišķu ķermeņu daļu noslodze pēc ĀEK metodes. Praktiskā daļa ietver pasākumus konstatēto risku samazināšanai. Balstoties uz aptaujās iegūtajiem rezultātiem, darba gaitā autore izstrādāja izdegšanas sindroma novēršanas pasākumu kompleksu SAC „Baldone”. Darbs izklāstīts uz 108 lpp., ietver 40 attēlus, 24 tabulas, 8 pielikumus, 59 informatīvos avotus. Maģistra darba struktūra veidota no trīs daļām. Izmantotās metodes: Maslačas izdegšanas sindroma aptauja, Ergonomisko risku ātrā ekspozīcijas kontrole, Somijas 5 baļļu metode, slodzes galveno rādītāju metode. Galvenie informācijas avoti: Roja Ž. „Ergonomikas pamati”, Kaļķis V. „Darba vides risku novērtēšanas metodes”, Eglīte M. „Darba medicīna”, Valsts Darba inspekcijas statistikas dati. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi sociālā aprūpe, izdegšanas sindroms, fiziskā slodze, psihosociālie riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: social care, burnout syndrome, physical activity, psychosocial risks.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 01:26:54