Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Sociālās aprūpes centros nodarbināto ergonomiskie un psihosociālie riski, to novēršanas iespējas
Title in English Ergonomic and Psychosocial Risks of Social Care Center Employees. Options for Preventing the Risks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ž.Roja
Reviewer I.Kamergrauze
Abstract Maģistra darba autore: Līga Rosoha. Maģistra darba zinātniskā vadītāja: Ženija Roja, Dr.med., Eur.Erg., Latvijas Universitātes asoc.profesore. Maģistra darba tēma: „Sociālās aprūpes centros nodarbināto ergonomiskie un psihosociālie riski. To novēršanas iespējas.” Pētījuma mērķis: Pētīt ergonomiskos un psihosociālos riskus nodarbinātajiem sociālās aprūpes centros un izstrādāt pasākumus risku mazināšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā analizēta literatūra par psihosociālajiem un ergonomiskajiem darba vides riskiem sociālās aprūpes nozarē. Darba analītiskajā daļā - veikta sociālās aprūpes centros nodarbināto izdegšanas sindroma aptauja un iegūto datu analīze. Sīkāk riski analizēti SAC „Baldone”, kur veikta vispārējo risku novērtēšana aprūpētājas profesijai pēc Somijas 5 baļļu metodes, fiziskās slodzes novērtēšana pēc SRG-A metodes un atsevišķu ķermeņu daļu noslodze pēc ĀEK metodes. Praktiskā daļa ietver pasākumus konstatēto risku samazināšanai. Balstoties uz aptaujās iegūtajiem rezultātiem, darba gaitā autore izstrādāja izdegšanas sindroma novēršanas pasākumu kompleksu SAC „Baldone”. Darbs izklāstīts uz 108 lpp., ietver 40 attēlus, 24 tabulas, 8 pielikumus, 59 informatīvos avotus. Maģistra darba struktūra veidota no trīs daļām. Izmantotās metodes: Maslačas izdegšanas sindroma aptauja, Ergonomisko risku ātrā ekspozīcijas kontrole, Somijas 5 baļļu metode, slodzes galveno rādītāju metode. Galvenie informācijas avoti: Roja Ž. „Ergonomikas pamati”, Kaļķis V. „Darba vides risku novērtēšanas metodes”, Eglīte M. „Darba medicīna”, Valsts Darba inspekcijas statistikas dati. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords sociālā aprūpe, izdegšanas sindroms, fiziskā slodze, psihosociālie riski.
Keywords in English Keywords: social care, burnout syndrome, physical activity, psychosocial risks.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 01:26:54