Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas galvojuma piemērošanas analīze muitas iestādēs”
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Provision of Customs Guarantees in Customs Authorities"
Autors Līva Veinberga
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents I.Stipina, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Darba tēma ir “Muitas galvojuma piemērošanas analīze muitas iestādēs”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar studiju laikā iegūto informāciju un gūto pieredzi projektēšanas prakses ietvaros Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Tranzīta un eksporta kontroles daļā. Darba pētījuma objekts ir galvojuma racionālāka piemērošana tajās muitas procedūrās, kurās pastāv lielāks risks, ka komersants muitas parādu, kas radies, varētu nesamaksāt. Darba pētījuma priekšmets ir galvojuma piemērošanas specifika Latvijas muitas iestādēs. Darba mērķis ir analizēt un izpētīt muitas galvojuma piemērošanu muitas iestādēs, izprast to atšķirības, likumdošanu, kas regulē to piemērošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus galvojumu sistēmas uzlabošanai. Darba uzdevumi paredz noskaidrot kāda ir galvojuma loma starptautiskajā tirdzniecībā, kā tas tiek piemērots, kādi ir tā galvenie uzdevumi, iepazīties ar likumdošanu, kas regulē muitas galvojumu, analizēt dažādus statistikas datus par galvojumu skaitu, to tendencēm, kā arī veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Šī tēma ir aktuāla un nozīmīga, jo no 2016. gada 1.maija stājas spēkā jauns Savienības Muitas kodekss, un līdz ar to iespējams veikt izmaiņas attiecībā uz galvojumu sistēmu nacionālajā likumdošanā. Pirmajā daļā tiek aprakstīta starptautiskā tirdzniecība un muitas loma tajā. Tiek aprakstīti muitas mērķi un funkcijas. Tāpat tiek izklāstīta galvojuma definīcija, tā mērķi un nozīme muitā. Otrajā daļā tiek raksturota būtiskākā informācija par galvojumu piemērošanu. Padziļināti tiek aprakstīti galvojumu veidi, tā samazinājumi, atbrīvojumi no tā, kā arī analizēti dažādi statistikas dati par vispārējo tranzīta galvojumu. Tiek aprakstīta arī muitas parāda piemērošana un analizēti statistikas dati par muitas parādu saistībā ar tranzīta galvojumiem. Trešā darba daļa sniedz izklāstu par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas muitas likumdošanu un galvenajām izmaiņām tajā, kas stājas spēkā š.g. 1.maijā. Šajā daļā tiek pētīta vispārēja informācija par normatīvajiem aktiem saistībā ar muitas darbību un aktuālākajām izmaiņām tajos. Ceturtā daļa sniedz informāciju par muitas parāda rašanos atšķirīgās muitas procedūrās, un datu analīzi par muitas parāda rašanos, kā arī tiek izskatīta preču plūsmas specifika Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz darbā veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Darbs ir izstrādāts uz 63 lapaspusēm, tas satur 12 attēlus, 4 tabulas, bibliogrāfisko sarakstu ar 22 literatūras avotu un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi muitas galvojums
Atslēgas vārdi angļu valodā customs guarantee
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 00:21:09