Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas galvojuma piemērošanas analīze muitas iestādēs”
Title in English "Analysis of Provision of Customs Guarantees in Customs Authorities"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer I.Stipina, VID Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Abstract Darba tēma ir “Muitas galvojuma piemērošanas analīze muitas iestādēs”. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar studiju laikā iegūto informāciju un gūto pieredzi projektēšanas prakses ietvaros Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Tranzīta un eksporta kontroles daļā. Darba pētījuma objekts ir galvojuma racionālāka piemērošana tajās muitas procedūrās, kurās pastāv lielāks risks, ka komersants muitas parādu, kas radies, varētu nesamaksāt. Darba pētījuma priekšmets ir galvojuma piemērošanas specifika Latvijas muitas iestādēs. Darba mērķis ir analizēt un izpētīt muitas galvojuma piemērošanu muitas iestādēs, izprast to atšķirības, likumdošanu, kas regulē to piemērošanu, kā arī izstrādāt priekšlikumus galvojumu sistēmas uzlabošanai. Darba uzdevumi paredz noskaidrot kāda ir galvojuma loma starptautiskajā tirdzniecībā, kā tas tiek piemērots, kādi ir tā galvenie uzdevumi, iepazīties ar likumdošanu, kas regulē muitas galvojumu, analizēt dažādus statistikas datus par galvojumu skaitu, to tendencēm, kā arī veikt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Šī tēma ir aktuāla un nozīmīga, jo no 2016. gada 1.maija stājas spēkā jauns Savienības Muitas kodekss, un līdz ar to iespējams veikt izmaiņas attiecībā uz galvojumu sistēmu nacionālajā likumdošanā. Pirmajā daļā tiek aprakstīta starptautiskā tirdzniecība un muitas loma tajā. Tiek aprakstīti muitas mērķi un funkcijas. Tāpat tiek izklāstīta galvojuma definīcija, tā mērķi un nozīme muitā. Otrajā daļā tiek raksturota būtiskākā informācija par galvojumu piemērošanu. Padziļināti tiek aprakstīti galvojumu veidi, tā samazinājumi, atbrīvojumi no tā, kā arī analizēti dažādi statistikas dati par vispārējo tranzīta galvojumu. Tiek aprakstīta arī muitas parāda piemērošana un analizēti statistikas dati par muitas parādu saistībā ar tranzīta galvojumiem. Trešā darba daļa sniedz izklāstu par Eiropas Savienības un Latvijas Republikas muitas likumdošanu un galvenajām izmaiņām tajā, kas stājas spēkā š.g. 1.maijā. Šajā daļā tiek pētīta vispārēja informācija par normatīvajiem aktiem saistībā ar muitas darbību un aktuālākajām izmaiņām tajos. Ceturtā daļa sniedz informāciju par muitas parāda rašanos atšķirīgās muitas procedūrās, un datu analīzi par muitas parāda rašanos, kā arī tiek izskatīta preču plūsmas specifika Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz darbā veikto pētījumu un analīzi ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Darbs ir izstrādāts uz 63 lapaspusēm, tas satur 12 attēlus, 4 tabulas, bibliogrāfisko sarakstu ar 22 literatūras avotu un 5 pielikumus.
Keywords muitas galvojums
Keywords in English customs guarantee
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 00:21:09