Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču deklarēšanas procesa izmaiņas stājoties spēkā regulai Nr.952/2013”
Nosaukums angļu valodā "Changes in Declaration of Goods Resulting from the Entry into Force of the Regulation No 952/2013"
Autors Romāns Šaripovs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Preču deklarēšanas procesa izmaiņas stājoties spēkā regulai Nr. 952/2013” ir bakalaura darbs profesionāla bakalaura grāda iegūšanai. Darba mērķis ir iepazīties ar deklarēšanas procesu kopumā, bet galvenais, ar salīdzināšanas palīdzību secināt, vai Savienības Muitas Kodeksa ieviestās izmaiņas ir būtiskas deklarēšanas procesā, kā arī censties izprast iemeslus labojumu veikšanai. Lai tiktu galā ar izvirzītajiem mērķiem, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: iepazīties ar muitas funkcijām un lomu, lai izprast deklarāciju būtību; analizēt deklarāciju nepieciešamību, apskatīt to iedalījumu un veidus; salīdzināt esošo un jauno muitas kodeksus; izteikt viedokli sakarā ar kodeksu atšķirībām deklarēšanas procesā; kā arī iepazīties ar speciālistu veltītām atziņām un publikācijām šajā jautājumā. Tā kā bakalaura darba izveidošanas procesa laikā regula stājās spēkā, tad izvēlētā tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Autoram parādījās lieliska iespēja analizēt kodeksu, tādējādi paredzot iespējamās problēmas vai uzlabojumus, kas varētu rasties tā izmantošanas laikā. Darbs sastāv no četrām daļām, kur darba pirmajā daļā tika aplūkotas muitas funkcijas un loma. Darba otrajā daļā deklarāciju iedalījums pēc iesniegšanas veida. Trešajā daļā kopsavilkuma un vienkāršoto deklarāciju. Darba nobeiguma ceturtajā daļā deklarāciju veidus atkarībā no muitas procedūras. Paralēli katrā nodaļā ir autora komentāri, kas parāda attieksmi par jaunieviesumiem, ja tādi ir. Darba apjoms ir 60lpp, attēli un tabulas darbā nav iekļautas, bibliogrāfiskajā sarakstā 42izmantotās literatūras vienības.
Atslēgas vārdi Savienības muitas kodekss; deklarācijas; izmaiņas
Atslēgas vārdi angļu valodā The Union Customs Code; declaration; changes
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2016 20:13:19