Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Preču deklarēšanas procesa izmaiņas stājoties spēkā regulai Nr.952/2013”
Title in English "Changes in Declaration of Goods Resulting from the Entry into Force of the Regulation No 952/2013"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer S.Kārkliņa-Ādmine, VID Muitas pārvaldes direktora vietniece
Abstract Preču deklarēšanas procesa izmaiņas stājoties spēkā regulai Nr. 952/2013” ir bakalaura darbs profesionāla bakalaura grāda iegūšanai. Darba mērķis ir iepazīties ar deklarēšanas procesu kopumā, bet galvenais, ar salīdzināšanas palīdzību secināt, vai Savienības Muitas Kodeksa ieviestās izmaiņas ir būtiskas deklarēšanas procesā, kā arī censties izprast iemeslus labojumu veikšanai. Lai tiktu galā ar izvirzītajiem mērķiem, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: iepazīties ar muitas funkcijām un lomu, lai izprast deklarāciju būtību; analizēt deklarāciju nepieciešamību, apskatīt to iedalījumu un veidus; salīdzināt esošo un jauno muitas kodeksus; izteikt viedokli sakarā ar kodeksu atšķirībām deklarēšanas procesā; kā arī iepazīties ar speciālistu veltītām atziņām un publikācijām šajā jautājumā. Tā kā bakalaura darba izveidošanas procesa laikā regula stājās spēkā, tad izvēlētā tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Autoram parādījās lieliska iespēja analizēt kodeksu, tādējādi paredzot iespējamās problēmas vai uzlabojumus, kas varētu rasties tā izmantošanas laikā. Darbs sastāv no četrām daļām, kur darba pirmajā daļā tika aplūkotas muitas funkcijas un loma. Darba otrajā daļā deklarāciju iedalījums pēc iesniegšanas veida. Trešajā daļā kopsavilkuma un vienkāršoto deklarāciju. Darba nobeiguma ceturtajā daļā deklarāciju veidus atkarībā no muitas procedūras. Paralēli katrā nodaļā ir autora komentāri, kas parāda attieksmi par jaunieviesumiem, ja tādi ir. Darba apjoms ir 60lpp, attēli un tabulas darbā nav iekļautas, bibliogrāfiskajā sarakstā 42izmantotās literatūras vienības.
Keywords Savienības muitas kodekss; deklarācijas; izmaiņas
Keywords in English The Union Customs Code; declaration; changes
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 15.05.2016 20:13:19