Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Personal Income Tax Declarations”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Gromule, A/S "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja, Dr.ing.sc.
Anotācija ANOTĀCIJA Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem ir aktuāli iesniegt gada ienākumu deklarāciju par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un atgriezt pārmaksāto nodokli. Katru gadu palielinās nodokļu maksātāju skaits, kas iesniedz gada ienākumu deklarācijas, kā arī pārmaksātā nodokļa atmaksu summas. Marta, aprīļa un maija mēnešos Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz tādu gada ienākumu deklarāciju apjomu, ko ar esošajiem darba resursiem nespēj normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apstrādāt. Tāpēc ir svarīgi plānot apstrādājamo deklarāciju apjomu un izvērtēt papildu nepieciešamo darbinieku skaitu. Darba pētījuma objekts ir Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Klientu apkalpošanas centrā iesniegtās gada ienākumu deklarācijas. Darba pētījuma priekšmets ir Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centrā iesniegto gada ienākumu deklarāciju apstrādes process un nepieciešamo darbinieku skaits deklarāciju apstrādei. Darba mērķis ir veikt Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centros iesniegto gada ienākumu deklarāciju analīzi, izvērtēt nodokļu maksātāju pieļautās kļūdas un izvērtēt nepieciešamo Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku skaitu deklarāciju apstrādes procesā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Iegūt teorētiskās zināšanas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanu; 2.Veikt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarāciju analīzi; 3.Analizēt nodokļu maksātāju pieļautās kļūdas, aizpildot gada ienākumu deklarācijas, un piedāvāt risinājumus kļūdu mazināšanai; 4.Veikt Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centros iesniegto gada ienākumu deklarāciju apstrādei nepieciešamo darbinieku skaita analīzi. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, deviņām apakšnodaļām un darbā ir izmantoti 20 informācijas avoti. Darbā ir 19 attēli un 11 tabulas. Darba apjoms ir 75 lapas.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju analīze, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas, Gada ienākumu deklarācijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Personal Income Tax Declarations, Personal Income Tax, Personal Income Tax Declarations, Annual Income Declarations.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2016 12:00:42