Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju analīze”
Title in English “Analysis of Personal Income Tax Declarations”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer V.Gromule, A/S "Rīgas Starptautiskā autoosta" Valdes priekšsēdētāja, Dr.ing.sc.
Abstract ANOTĀCIJA Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem ir aktuāli iesniegt gada ienākumu deklarāciju par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un atgriezt pārmaksāto nodokli. Katru gadu palielinās nodokļu maksātāju skaits, kas iesniedz gada ienākumu deklarācijas, kā arī pārmaksātā nodokļa atmaksu summas. Marta, aprīļa un maija mēnešos Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz tādu gada ienākumu deklarāciju apjomu, ko ar esošajiem darba resursiem nespēj normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apstrādāt. Tāpēc ir svarīgi plānot apstrādājamo deklarāciju apjomu un izvērtēt papildu nepieciešamo darbinieku skaitu. Darba pētījuma objekts ir Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Klientu apkalpošanas centrā iesniegtās gada ienākumu deklarācijas. Darba pētījuma priekšmets ir Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centrā iesniegto gada ienākumu deklarāciju apstrādes process un nepieciešamo darbinieku skaits deklarāciju apstrādei. Darba mērķis ir veikt Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centros iesniegto gada ienākumu deklarāciju analīzi, izvērtēt nodokļu maksātāju pieļautās kļūdas un izvērtēt nepieciešamo Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku skaitu deklarāciju apstrādes procesā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Iegūt teorētiskās zināšanas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanu; 2.Veikt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarāciju analīzi; 3.Analizēt nodokļu maksātāju pieļautās kļūdas, aizpildot gada ienākumu deklarācijas, un piedāvāt risinājumus kļūdu mazināšanai; 4.Veikt Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas klientu apkalpošanas centros iesniegto gada ienākumu deklarāciju apstrādei nepieciešamo darbinieku skaita analīzi. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, deviņām apakšnodaļām un darbā ir izmantoti 20 informācijas avoti. Darbā ir 19 attēli un 11 tabulas. Darba apjoms ir 75 lapas.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju analīze, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas, Gada ienākumu deklarācijas.
Keywords in English Analysis of Personal Income Tax Declarations, Personal Income Tax, Personal Income Tax Declarations, Annual Income Declarations.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 14.05.2016 12:00:42