Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Maizes ražošanā nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities of transportation raw material required for bread production to Georgia”
Autors Kristīne Spūle
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Lekt.J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darba autore Kristīne Spūle izstrādāja darbu, kura temats ir „Maizes ražošanā nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt maizes ražošanai nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju, lai noteiktu piemērotāko transportēšanas veidu. 1.nodaļā darba autore apskata maizes ražošanai nepieciešamās izejvielas un transportēšanas specifiku, transportēšanas veidus, ar kuru palīdzību minētās izejvielas tiek pārvadātas, un kādas formalitātes jāievēro graudaugu pārstrādes produktu transportēšanai, kā arī tiek izpētīti pārvadājumu nosacījumi, kas jāievēro, transportējot attiecīgās ražošanas izejvielas no Latvijas uz Gruziju. 2. nodaļā autore analizē Latvijā pieejamos starptautiskos transporta pakalpojumus, apskata uzņēmumus, kas šos pakalpojumus sniedz, veic transporta veidu risku analīzi. Risku analīzes rezultātā autore secina, ka, izmantojot tieši autotransportu, transportēšanas risku ir vismazāk. Nodaļas beigās tiek apskatīti potenciālie pārvadājumu maršruti, izejvielu transportēšanai no Latvijas uz Gruziju. Analizējot potenciālos maršrutus, tiek secināts, ka ar dzelzceļa transportu kravu piegādāt Tbilisi, Gruzijā var visātrāk. 3.nodaļas ietvaros tiek veikts 5 transporta uzņēmumu novērtējums, kā rezultātā tiek secināts, ka piemērotākais transporta pakalpojumu sniedzējs kravas piegādei no Latvijas uz Gruziju, ir uzņēmums SIA „Kreiss”. 3.nodaļas beigās autore veic autotransporta SVID analīzi, lai novērtētu, ar kādām autotransporta stiprām un vājajām pusēm, kā arī iespējām un draudiem jārēķinās, organizējot kravas piegādi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 76 lappuses. Tajā iekļauti 10 attēli, 8 tabulas un 1 pielikums uz 1 lappuses. Darbā izmantotas 68 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Gruzija autotransports dzelzceļš milti ražošana graudaugi pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Georgia Tbilisi transportation freight cargo chipment raw materials food production
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 12:45:22